Sunday, September 2, 2012

Gerakan Planet-Planet pada Tatasurya Ternyata Spiral

Jika matahari bergerak mengelilingi pusat galaksi, sedangkan semua planet pada tatasurya kita mengelilingi matahari, maka gerakan revolusi bumi terhadap matahari bukanlah melingkar tetapi dengan pola spiral. Dalam satu putaran penuh (365 hari), bumi tidak akan kembali pada koordinat semula tetapi berpindah sesuai arah revolusi matahari terhadap galaksi. 

Sepertinya semua pelajaran ilmu bumi tingkat SD perlu di-revisi. :)


No comments:

Post a Comment